Przedsiębiorstwo Usług Inżynierskich
"POLPRINCE" sp. z o.o.


41-400 Mysłowice
ul. Katowicka 17

telefon : /032/ 222 19 60 , 222 19 61
sekretariat: wewnętrzny 32
prezes zarządu: wewnętrzny 34
pracownia projektowa: wewnętrzny 38
wykonawstwo: wewnętrzny 39
fax: wewnętrzny 33

e-mail: firma@polprince.pl
  architekt@polprince.pl
  instalator@polprince.pl