Przedsiębiorstwo Usług Inżynierskich " POLPRINCE " powstało w 1990 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Siedziba spółki mieści się w Mysłowicach przy ulicy Katowickiej 17.
Zarząd spółki stanowią:
   mgr inż. Krzysztof Księżopolski - Prezes Zarządu
   mgr inż. arch. Leszek Nawrocki - Wiceprezes Zarządu

Ciągłe dążenie do rozwoju oraz nowoczesności stanowi strategię rozwoju firmy . Mając na uwadze interes inwestora oraz wymagania związane z coraz większą konkurencją realizujemy cały proces inwestycyjny tj:
 • przygotowanie materiałów wstępnych
 • uzyskanie stosownych dokumentacji lokalizacyjnych
 • aktualizację podkładów oraz wykonanie stosownych opinii geotechnicznych
 • opracowanie kompleksowych , wielobranżowych dokumentacji projektowych
 • uzyskanie stosownych uzgodnień projektu oraz pozwolenia na budowę
 • nadzór nad realizowaną inwestycją

  Jako firma jesteśmy wykonawcą wielu zadań inwestycyjnych w zakresie:
 • obiektów kubaturowych
 • sieci c.o. gazowych , wodnych , kanalizacyjnych
 • wewnętrznych instalacji
 • kotłowni gazowych, olejowych oraz wymiennikowi

  Od 1996 roku większość zleceń na prace projektowe i wykonawcze realizowana jest w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych .
  Prace projektowe i wykonawcze realizujemy głównie na zlecenia Zarządów Miast i Gmin w tym: Katowic , Mysłowic , Jaworzna , Siewierza , Chełmka , Bierunia , Pszczyny ,Lubnia oraz przedsiębiorstw energetyki cieplnej i spółdzielni mieszkaniowych .
  Proces projektowania wspomagany jest licencjowanymi programami projektowymi / zainstalowanymi na nowoczesnym sprzęcie komputerowym co pozwala szybko reagować na życzenia Inwestora.

  Firma nasza jest członkiem Izby Projektowania Budowlanego w Warszawie.


 • Nasze biura