PROJEKTY ROBÓT BUDOWLANYCH

Inwestor Rodzaj prac projektowych
Zarząd Gminy Lubień
Projekt budowlany gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w Lubniu
Zarząd Miasta Bieruń
ul. Rynek 14
Projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy Liceum w Bieruniu dla potrzeb Gimnazjum
Izba SkarbowaKatowice Rozbudowa Urzędu SkarbowegoW Mysłowicach
Jaga sp. z o.o. Sosnowiec Projekt domu handlowegoW Sosnowcu ul. Modrzejowska
Zarząd Miasta i Gminy Siewierz
ul. Żwirki i Wigury
Projekt budowlano-wykonawczy sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Brudzowicach
Zarząd Miasta Jaworzna
ul. Grunwaldzka 33
Projekt modernizacji Domu Kultury w Jaworznie –Szczakowej
ul. Jagiellońska
Zarząd Miasta Jaworzna
ul. Grunwaldzka 33
Projekt sali gimnastycznej przy ulicy Inwalidów Wojennych
Zarząd Miasta Jaworzna
ul. Grunwaldzka 33
Projekt warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Zawodowych
Pszczyński Zarząd Edukacji
ul. Sznelowiec 2
Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji sali i basenu przy Szkole Podstawowej nr 4
Zarząd MiastaMysłowice,
ul. Powstańców 1
Projekt modernizacji basenu kąpielowego przy Szkole Podstawowej nr 1
ul. Wielka Skotnica
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Mysłowicach
ul. Swierczyny 1
Projekt budowlany adaptacji części budynku na Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Zarząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1
Projekt modernizacji dawnego hotelu przy ulicy Laryskiej nanoclegownię dla bezdomnych
P.H.P. Polski Tytoń
Radom o / Katowice
ul. Pukowca 19
Projekt adaptacji pomieszczeń magazynowych na biura
FOS FILTERTECHNIK
Mysłowice
ul. Stadionowa
Adaptacja pomieszczeń magazynowych na biura
Dom Książki S.A
Katowice
ul. Korfantego 51
Projekt modernizacji księgarni w Bytomiu przy ulicy Jainty