PROJEKTY SIECI I INSTALACJI

Rodzaj prac projektowych Nazwa Zleceniodawcy
Projekty sieci gazowych w rejonie ulicy Piekarskiej w Chorzowie oraz Olszewskiego ,Wróblewskiego w Imielinie GOZG Zabrze
Projekt sieci cieplnej na terenie Szpitala nr 1
w Mysłowicach
Zarząd Miasta Mysłowice Powstańców 1
Projekt sieci cieplnej przy ulicy Zamkowej
w Katowicach
ZEC Katowice, Ul. Ścigały 14
Projekt sieci cieplnej przy ulicy Kosmicznej w Katowicach ZEC Katowice, Ul. Ścigały 124
Projekt sieci cieplnej przy ulicy Gliwickiej i Macieja w Katowicach Urząd Miejski Katowice, Wydział Inwestycji
ul. Warszawska 4
Projekt sieci cieplnej przy ulicy Wiosny Ludów w Katowicach Urząd Miejski Katowice, Wydział Inwestycji
ul. Warszawska 4
Projekt uciepłownienia Zespołu Szkół Zawodowych w Mysłowicach Zarząd Miasta Mysłowice, ul.Powstańców 1
Projekt modernizacji centralnego ogrzewania w Liceum Ogólnokształcącym nr 2 w Mysłowicach Zarząd MiastaMysłowice, ul. Powstańców 1
Projekt centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Mysłowicach Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
Mysłowice
Projekt centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku SP nr 5w Mysłowicach Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
Mysłowice
Projekt modernizacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 8 w Mysłowicach Dyrekcja Zespołu Szkół Specjalnych w Mysłowicach
Uciepłownienie Zespołu Szkół Spożywców przy ulicy Bednarza W Katowicach Urząd Miejski Katowice, Wydział Inwestycji
ul. Warszawska 4
Projekt uciepłownienia pawilonu kulturalno-oświatowego "Leśnicznaka" Zarząd Miasta Mysłowice ul. Powstańców 1

Kotłownia FOS Filtertechnik
Mysłowice
Wymiennikownia - Szpital Miejski nr 2
Mysłowice