Przedsiębiorstwo Usług Inżynierskich " POLPRINCE " sp. z o.o. jest firmą projektowo - wykonawczą.
W strukturze przedsiębiorstwa wyodrębnione są:
Pracownia projektowa
zatrudniająca projektantów w następujących specjalnościach:
 • architektura
 • konstrukcje budowlane
 • sieci i instalacje wodne i kanalizacyjne
 • sieci i instalacje gazowe
 • sieci i instalacje centralnego ogrzewania , kotłownie i wymiennikownie ciepła
 • ochrony środowiska
 • uzdatniania wód i ścieków


 • Polski Tytoń - pomieszczenia biurowe
  Większość projektantów , poza uprawnieniami wynikającymi z przepisów Prawa Budowlanego , posiada dodatkowe uprawnienia pozwalające na projektowanie oraz nadzór w konkretnych technologiach.

  Skład personalny pracowni pozwala nam podjąć się środkami własnymi realizacji większości zadań projektowych w zakresie:
 • obiektów użyteczności publicznej
 • budownictwa mieszkaniowego
 • sieci i instalacji
 • kotłowni i wymiennikowni ciepła

  Jako firma współpracujemy ponadto na stale z rzeczoznawcami w zakresie:
 • ochrony przeciwpożarowej
 • bezpieczeństwa i higieny pracy
 • spraw sanitarno-epidemiologicznych
 • ochrony środowiska


 • Urząd Skarbowy - Mysłowice
  Grupa wykonawcza
  realizująca inwestycje głównie w zakresie:
 • sieci i instalacji centralnego ogrzewania
 • sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych
 • sieci i instalacji gazowych
 • kotłowni i wymiennikowni ciepła
 • robót budowlanych

 • Kotłownia pawilonu "Leśniczanka"